Tin tức

Hoạt động xã hội

Kết nối cộng đồng

Ngày đăng: 01-01-1970

Hai trong các giá trị cốt lõi của nhà Trường là phục vụ cộng đồng và gắn kết thực tiễn, vì vậy Lãnh đạo Trường luôn chủ động và tích cực kết nối với các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các địa phương để xây dựng vững bền các giá trị này.

Chi tiết
Đà Nẵng đặt mục tiêu 5,2 triệu lượt khách du lịch năm 2016

Ngày đăng: 01-01-1970

Đà Nẵng đặt mục tiêu 5,2 triệu lượt khách du lịch năm 2016

Chi tiết
Hoạt động xã hội chia sẽ mùa Vu Lan

Ngày đăng: 01-01-1970

Hoạt động xã hội là toàn bộ những hành động của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội nhằm đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho xã hội nói chung, con người nói riêng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội, đem lại cho con người cuộc sống ngày càng hạnh phúc, tươi đẹp hơn

Chi tiết