Tin tức

Hoạt động công ty

Công đoàn Thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày đăng: 01-01-1970

Chương trình “ Đồng hành cùng doanh nghiệp” do Liên đoàn Lao động TP tổ chức nhằm giới thiệu, biểu dương 134 Chủ doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn cơ sở các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước và doanh nghiệp có

Chi tiết
Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty

Ngày đăng: 01-01-1970

Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty

Chi tiết
Hội Doanh nhân Tư nhân bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung

Ngày đăng: 01-01-1970

Hội Doanh nhân Tư nhân bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung

Chi tiết