Tin tức

Tuyển dụng

Luật chồng chéo “hành” doanh nghiệp quảng cáo

Ngày đăng: 05-04-2019

Hiện nay, đang có hàng loạt bất cập mà các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo phải âm thầm chịu đựng. Tôi lấy ví dụ, từ khi có Luật Xây dựng, hoạt động quảng cáo, nhất là quảng cáo ngoài trời, thì doanh nghiệp phải chịu thêm một “cửa” nữa khi phải xin cấp phép xây dựng công trình quảng cáo bên cạnh các quy định về đất đai và quy hoạch.

Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Ngày đăng: 10-01-2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công việc. Chúng tôi cần tuyển nhân viên kinh doanh với thông tin như sau

Chi tiết