Tôi lấy ví dụ, để xây dựng một biển quảng cáo, DN phải trải qua rất nhiều quy trình, thủ tục. Cùng với đó, để dựng một bảng quảng cáo tốn ít nhất là 500 triệu đồng, trong khi hiện giấy phép quảng cáo chỉ được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp phép cho hoạt động trong một năm. Điều này khiến nhiều DN rơi vào khó khăn do đã ký hợp đồng dịch vụ quảng cáo với khách hàng nhưng không gia hạn được giấy phép quảng cáo. Do đó, để DN yên tâm làm ăn, nên nâng thời hạn cấp phép lên từ 3 - 5 năm.

Cùng với đó, nhiều DN đang hoạt động trong ngành quảng cáo cũng bức xúc về việc xin giấy phép việc gia hạn cũng như xin phép mới xây dựng bảng quảng cáo vướng rất nhiều Luật. Cụ thể, bên cạnh Luật Quảng cáo còn có Luật Xây dựng, Luật Giao thông, Luật Đất đai… thủ tục hành chính phát sinh đôi khi làm mất cơ hội của các DN trong ngành. Do đó, cần đơn giản thủ tục hành chính, các quy định của Nhà nước cần phải thông thoáng hơn để tạo điều kiện cho DN hoạt động, chống nạn chung chi, góp phần giảm bớt kinh phí quảng cáo làm đội giá sản phẩm.