Tin tức

Kết nối cộng đồng

Ngày đăng: 01-01-1970

Hai trong các giá trị cốt lõi của nhà Trường là phục vụ cộng đồng và gắn kết thực tiễn, vì vậy Lãnh đạo Trường luôn chủ động và tích cực kết nối với các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các địa phương để xây dựng vững bền các giá trị này.

    Cộng đồng Quốc tế: Với nỗ lực và theo thời gian, hiện Trường Đại học Mở Tp.HCM đã là thành viên năng động và tích cực của các tổ chức Quốc tế về Đào tạo Mở và theo phương thức từ xa dưới đây. Ngoài ra, Năm 2013 Nhà trường vinh dự đón Giáo Sư Ngô Bảo Châu đến tham gia buổi đối thoại do Quỹ Hòa bình Quốc tế và Bộ Giáo Dục Đào tạo tổ chức. Chủ đề của buổi đối thoại nằm trong khuôn khổ nội dung “Xây dựng văn hóa hướng tới hòa bình và sự phát triển của một thế giới toàn cầu hóa”.